TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmenmaglumat.com

Rejep Rejebow

...

Kerim Gurbannepesow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Kerim Gurbannepesow Doglan ýeri: Gökdepe etraby Ýylgynly obasy Doglan senesi: 1929-njy ýyl Aradan çykan senesi: 1988-nji ýyl  Bilimi:Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň...