Category : turkmenmaglumat.com

turkmenmaglumat.com

Gurbandurdy Gurbansähedow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Gurbandurdy Gurbansähedow Doglan ýeri: Mary welaýaty Sakarçäge etraby Garaýap obasy Doglan senesi: 1919-njy ýylyň 5-nji oktýabry Aradan çykan senesi: 1992-nji ýylda  Bilimi:Aşgabatdaky...
turkmenmaglumat.comÝazyjylar,Şahyrlar

Annagylyç Mätäji

Ata Watan Eserleri
Doglan ýeri:Aşgabat şäheriniň etegindäki Köşi obasy Doglan senesi: 1824-nji ýyl Aradan çykan senesi:1884-nji ýyl Bilimi:Başlangyç bilim alypdyr garyplygy zerarly medresede okap bilmändir. Gysgaça maglumat: Türkmen...
turkmenmaglumat.comÝazyjylar,Şahyrlar

Mollanepes

Ata Watan Eserleri
Doglan ýeri: Sarahs Doglan senesi: 1810-nji ýyl Aradan çykan senesi:1862-nji ýyl Bilimi: Mary medresesi, Buhara Mämmetşeribiň we damylla Ärnazaryň medresesi. Gysgaça maglumat: XIX asyr türkmen...
turkmenmaglumat.comÝazyjylar,Şahyrlar

Döwletmämmet Azady

Ata Watan Eserleri
Doglan senesi: 1695-nji ýylda Aradan çykan senesi:1760-nji ýylda Bilimi: Medresede Gysgaça maglumat: Zamanasynda “Garry molla” diýen at bile meşhurlyk gazanan Döwletmämmet ahun türkmen edebiýatynyň binýadynyň...