Category : TEHNOLOGIÝA

TEHNOLOGIÝA

Hytaýyň kompaniýasy 5.5G ulgamyny işe girizer

Hytaýyň “Huawei” korporasiýasy aragatnaşygyň 5.5G ulgamyny işe girizmäge taýýarlyk görýär. Bu barada metbugat neşirleri habar berýär. Kompaniýanyň wekilleri Şanhaýda geçirilen “Mobile World Congress” çäräsiniň çäklerinde...
TEHNOLOGIÝA

Hindi awiakompaniýasy 500 uçar sargyt etdi

Fransiýanyň Le-Burže sebitinde “Paris Air Show” awiasiýa-kosmos sergisi geçirilýär. 54-nji gezek geçirilýän bu halkara sergide uly möçberli şertnamalara gol çekildi. Hindistanyň “IndiGo” awiakompaniýasy “Airbus A320”...
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistanda pudagara elektron maglumat alşygy ulgamy dörediler

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda,...
TEHNOLOGIÝA

«Sanly çözgüt-2023» innowasion taslamalar bäsleşigine taýýarlyk görülýär

Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2023» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada  hasabat berdi. Bu barada “Watan”...
TEHNOLOGIÝA

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Onuň çäklerinde...
TEHNOLOGIÝA

Kosmonawtika gününiň 62 ýyllyk taryhy

62 ýyl mundan ozal, kosmosa ilkinji gezek adam iberildi. Şol döwürde Sowet Soýuzynyň raýaty Ýuriý Gagarin 108 minit orbitada bolup, Ýer şarynyň daşyndan bir aýlaw...
TEHNOLOGIÝA

Türkiýäniň elektrikli awtoulagy Türkmenistana getiriler

Türkiýe Respublikasynda işlenip düzülen we öndürilen “TOGG” ady bilen meşhurlyk gazanyp başlan elektrikli ulagyň ak reňkdäkisi Türkmenistana hem iberiler. Bu barada Türkiýäniň daşary işler ministri...
TEHNOLOGIÝA

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

Ýakynda birnäçe kompaniýa öz uçýan taksi hyzmatlarynyň üstünde dürli uçuş synaglary hem geçirdi. Käbir uçýan taksiler häzirki wagtda ýolagçylary daşamaga taýyn bolsa-da, düzgünleşdiriji düzgünler we...