TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TEHNOLOGIÝA

Bahreyn’den Çifte Ziyaret : Petrol sektörü

vepa
Bahreyn Krallığı’nda Türkmenistan’a çifte ziyaret gerçekleştirildi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yanı sıra Gulf Petrochemical Industries Company şirketi CEO’su Ahmad Al Şaryan da Aşkabat’ı ziyaret etti....

Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärler

vepa
Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige girmek üçin arzalar 2019-njy ýylyň 1-nji martyndan 15-nji martyna çenli kabul edilýär. Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary we alymlyk...

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgärler

vepa
Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgäriň ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesi bolmaly. Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär ylmy işini...

Aýal-gyzlara pul sowgatlary

vepa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp,...

Gana Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Tähran şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mohammed Saýuti...