TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

SPORT

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we...

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň futbol bäsleşigi

vepa
Türkiýe Respublikasynda döredilen Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti özüniň ilkinji köpçülikleýin çäresini gurady. Bu çärä Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 2 gezek ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk...