TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

SPORT

2020-nji ýylda milli ýygyndylaryň duşuşyklary bolmaz

FIFA we UEFA 2021-nji ýyla çenli milli ýygyndylaryň arasyndaky duşuşyklary geçirmezlik kararyna geldiler. Bu barada FIFA-nyň wise-prezidenti we KONKAKAF-yň prezidenti Wiktor Montalýani habar berdi. Onuň...

Llorenteniň futbol eşigi söwda-satuwyna çykaryldy

Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň ýarymgoragçysy Markus Llorente şu ýylyñ Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda geýen futbol eşigini  söwda satuwyna çykardy. Ýagny, Markus Llorente bu eşigi bilen...

FIFA guramasy şu ýylda 3-nji transfer möwsümini goşup biler

Şu ýylky 1-nji iýul aýyndaky başlaýan transfer möwsümi açylmaz diýip, FIFA guramasynyñ hukukçysy habar berýär. Eger-de oýunçynyñ kärende şertnamasy 30-njy iýun aýynda tamamlanýan bolsa onda...

Halkara Çempionlar kubogy ýatyryldy

Dünýäde dowam edýän koronawirus ýokanjy sebäpli dürli derejedäki sport bäsleşikleri ýa yza süýşürilýär ýa-da ýatyrylýar. Şeýle ýagdaýlaryň ýene-de biri futbolda amala aşdy. 2020-nji ýylda geçirilmegi...

“Serie A” futbol çempionaty: duşuşyklar 31-nji maýda başlar we tomaşaçysyz geçiriler

Italiýada wideo konferensiýa görnüşinde “Serie A” futbol çempionatynda çykyş edýän futbol klublarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi. Onda ýurtda futbol çempionatyny täzeden başlamak meselesi seredildi. Bu babatda...

Barselona toparyna täze ýolbaşçylar saýlanar

Barselona toparynyň alty sany agzasy işden boşadyldy we toparyň dolandyrylyşy barada nägilelik bildirildi. Häzirki wagtda Barselona topary ykdysady taýdan örän pese düşendigi mälim edildi. Bu...

«Sautgempton» futbol topary oýunçylaryň aýlyklaryny kemeltdi

«Sautgempton» iňlis futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň aprel, maý hem-de iýun aýyndaky aýlyk haklary azda-kände kemeltmek kararyna geldi. Olar oýunçylaryň aýlyk haklarynyň 30 göterimini wagtlaýynça kemeltdi....