TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

Howa maglumaty: 16-22-nji ýanwar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly...

Çille gary

8-nji dekabrdan başlanýan uly çille 17-nji ýanwara çenli dowam edýär. Soňra kiçi çille başlanýar. Kiçi çille 7-nji fewrala çenli dowam edýär-de, soň ornuny ahyrky garagyşa...