TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

JEMGYÝET

Täze ýolbaşçylar bellendi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde birnäçe guramaçylyk meselelerine hem garaldy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň...