Category : JEMGYÝET

JEMGYÝET

Raşid Meredow bilen Hakan Fidan telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň möhüm mowzuklaryny...
JEMGYÝET

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary B.Amanowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň maýa goýum ministri Halid Al Falih bilen...
JEMGYÝET

Sloweniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Nataşa Pirs-Musar Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl mynasybetli gutlady. Bu gutlagda şeýle diýilýär:  Şu ýyl Sloweniýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň...
JEMGYÝET

Lezzetiň täze salgysy – “Simit dünýäsi”

Türkmen telekeçileri ýurdumyzda söwda we hyzmatlar ulgamynyň ösmegine özüniň mynasyp goşandyny goşýarlar. Şonuň hasabyna ýurdumyzda halkymyza edilýän hyzmatlaryň hili has-da ýokarlanyp, dürli restoranlardyr kafeler yzygiderli...