TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

DÜNÝÄ

Haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary Watanymyza dolanyp geldiler

Ata Watan Eserleri
Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň...

Çölüň ortarasynda döwrebäp şäher gurulýar

Ata Watan Eserleri
Saud Arabystanynyň şazadasy Muhammed ben Salman tarapyndan 2017-nji ýylda ilkinji gezek yglan edilen mega şäher taslamasyndan mahabat suratlary ýaýradyldy. Taslama tamamlanandan soň, takmynan 500 milliard...