TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

DÜNÝÄ

Tokaýew kasam kabul etdi

Golaýda Gazagystanda geçirilen wagtyndan öň prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanan Kasym-Žomart Tokaýew kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä,...

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Ýakyn we Orta Gündogar ýurtlarynda neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy hem-de oňa degişli meseleler...