TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BILIM

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 29-njy aprelinde we 15-nji maýynda sagat 14:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar» gününi...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaşlary 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetiň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat...

Harby-deňiz institutyna okuwa girmäge isleg bildirýänleriň dykgatyna

Ata Watan Eserleri
2020 — 2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty okamaga isleg bildiren orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň...

Halkara Sanaw :Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini goşmak

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň ozal berlen tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara...

Türkmen alymlary ýokary çuňluga çydamly ştangaly nasosy oýlap tapdylar

«Türkmennebit» döwlet konserni boýunça soňky wagtlar ýokary çuňlukdaky guýular gazylyp, olardan önüm alynmaga başlandy ― diýip, «Balkan» gazeti habar berýär. Ştangaly nasoslaryň ulanyş çuňlugy 2500...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrleriniň Halkara gatnaşyklar institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrleriniň Halkara gatnaşyklar instituty 2020-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we instituta okuwa...

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar instituty 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän umumybilim berýän orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylaryny, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden we beýleki...

Täze Sanawdaky Bahçeşehir Uniwersitetinde Bilim Almak

Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan Türkiýede bilim almak üçin iň köp saýlanýan ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Bahçeşehir uniwersitetinde bilim almak üçin Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık ve...

Türkiye ve Türkmenistan arasında Tercüme Köprüsü

Türkmenistan ve Türkiye arasında tercüme köprüsü görevini üstlenen, Türkmence, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Özbekçe tercüme işlerini kısa sürede ve kaliteli yapan Atavatan Tercüme Bürosu öğrencilere...

Albert Eýnşteýniñ ylmy çaklamasy barlandy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ýaponiýanyñ alymlary Albert Eýnşteýniñ dartyş güýçi sagadyñ akymyna täsir edýär diýen ylmy çaklamasyna, eksperiment üsti bilen göz ýetirdiler. Tokio uniwersitetiniñ professory Hidetosi Katoriniñ ýolbaşçylygynda eksperimenti...