TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BILIM

Diplom ykrar etmek üçin resminamalar täze salgyda kabul edilýär

Baş Redaktor
Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmek bilen baglanşykly saýtymyzda şuwagta çenli birnäçe habary Size ýetirdik . Olaryň hatarynda...

Ýaş alymyň üstünlikleri

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazetiniň geçen hepdede ýaýradan habarlarynyň ikisinde bir adamyň adynyň agzalmagynyň tötänlik däldigini okyjylar aňandyrlar. Gürrüň Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň uly mugallymy,...