TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Buz gämileri Antraktidadan dolandylar

Hytaýa degişli buz gämileri Antraktidada geçiren 36-njy barlag ekspedisiýasyny tamamlap, Watanyna dolandylar. Bu barada «Silkroadnews» agentliginiň habarynda aýdylýar.

198 günde 70 müň deňiz milini geçen «Sýuelun» we «Sýuelun ― 2» («Gar aždarhasy» we «Gar aždarhasy ― 2») buz gämileri Şanhaýdaky porta gelip durdular.  Gämilerdäki alymlar ekspedisiýanyň dowamynda ylmy tabşyryklaryň 62-sini amala aşyrdylar.

Ýeri gelende, «Sýuelun ― 2-niň» has kämil tehnologiýalar bilen üpjün edilendigini aýratyn aýtmak gerek. Ol Hytaý tarapyndan işlenip düzülen ilkinji ylmy-gözegçilik buz gämisidir. Şu gezekki ekspedisiýa onuň tehniki we tehnologiki mümkinçilikleriniň aňrybaş derejededigini görkezdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle