TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Buýsançnama

Güllere beslenen gözel ýurdumda,

Ynsanperwer gatnaşyklar berkeýär.

Dünýä ady dolan Lider goýnunda,

Ilimiz abadan, halkym bagtyýar.

 

Eşretli zamanyň hözürin görüp,

Okaýas, bilimden alyp binýady.

Rowaçlyklar içre bagta ýar bolup,

Watanymyň ady Dünýä ýaýyldy.

 

Päk arzuwlaň hasyl bolýan mesgeni –

Sowulmaz  ýazlaryň ülkesi, ýurdum.

Synlanyňda diýarymyň keşbini –

Ýada salýar ajap düýşleň ýorgudyn.

 

Bu goja zeminiň juwan ýüregi,

Pederleriň namysynyň tugydyr.

Şu eziz Watanyň perzendi bolmak –

Ýer ýüzünde iň bagtly duýgydyr.

Gylyçmyrat Döwletow

Türkmen oba hojalyk institutynyň  talyby

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle