TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Burkina Faso, Siriýa Arap Respublikasy we Uganda: bitaraplygyň dostlarynyň toparynyň täze agzalary

Parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş üçin Bitaraplygyň dostlarynyň topary üç sany täze agzasy, ýagny Burkina Fasony, Siriýa Arap Respublikasyny we Ugandany öz içine aldy. Bu, bitaraplyk ýörelgeleriniň has giňden ulanylmagy esasynda toparyň global parahatçylyga, howpsuzlyga we durnukly ösüş maksatlaryna bolan ygrarlylygyny güýçlendirer.

Bu barada Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle