TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Bundesliganyň iň gowy oýunçysy

“Bawariýa” toparynyň polýak hüjümçisi Robert Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň gowy oýunçy hökmünde ykrar edildi. Şu ýylyň 16-njy iýunynda Bawariýa topary yzly-yzyna sekizinji gezek Germaniýanyň futbol çempiony bolmagy başardy

“AZERTAC” habar gullugynyň habar bermegine görä, şenbe güni tamamlanjak çempionatyň şu möwsüminde “Bawariýa” hüjümçisi Robert Lewandowski 33 pökgi geçirip, dört asist bermegi başarypdyr. Şeýlelikde Lewandowski Germaniýanyň futbol çempionatynda iň köp gol salan oýunçylaryň sanawynda birinji orny eýelemegi başardy. Şeýlelik bilen 32 ýaşly Robert Lewandowski çempionatyň iň gowy oýunçysy diýlip yglan edildi.

Möwsümiň iň oňat oýunçylarynyň sanawynda ikinji orna “Borussiýa Dortmund” toparynyň iňlis ýarymgoragçysy Jeýdon Sanço (17 gol, 16 asist), üçünji orna “Baýern Lewerkuzen” toparynyň ýarymgoragçysy Kaý Hawers (12 gol, alty asist) mynasyp boldy.

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle