SPORT

“Bundesliga” derbi bilen başlanýar

Bilşimiz ýaly, koronawirus keseli sebäpli ähli medeni we sport çäreler saklanyldy. Köp wagtlap futbol janköýerleri futbol duşuşyklaryna tomaşa edip bilmediler. Sebäbi öñdebaryjy futbol çempionatlar wagtlaýynça togtadyldy. Indi bolsa ýurdumyzyñ we dünýädäki futbol janköýerlerine gowy habar gelip gowuşd.

Ýagny, Germaniýada şu hepdäniñ şenbe gününde “Bundesliga” çempionatynyň arakesmä yglan edilen ýerinden başlanjakdygy mälim edildi.

Germaniýanyñ çempionaty başlangyç duşuşygy örän gyzykly oýun bilen başlanýar. “Signal Iduna Park” stadionynda “Borussiýa Dortmund” bilen “Şalke” toparlary duşuşar. Duşuşyk sagat 18:30-da başlanar. Şeýle hem şol günde “Bundesliga” duşuşyklarynyň  birnäçesi geçiriler.

Ýene-de okaň

Messiniň rekordy, Argentinanyň ynamly ýeňşi

Germaniýadan soňra Ispaniýa 1/8 finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Gurban Berdiýewe «Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at berildi

Kopa Amerika başlaýar: Messi meýdança çykýar

Germaniýa ilkinji bolup, 1/8 finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň we Portugaliýanyň täze rekordlary