TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Bulutlar” filmi üçin howpsyz araçäkli gala görkezilişi

“Disney +” platformasynyň täze filmi bolan “Clouds” ýagny “Bulutlar” filminiň gala görkezilişi Nýu-Ýorkda geçirildi. “Clouds”-bu täze amerikan sazly drama filmi bolup, onuň reźissýory we prodýuseri Jastin Baldonydyr. Bu filmde Kara Holden tarapyndan ýazylan Holden Patrik Kopka we Kaseýla Skalanyň hekaýasy barada gürrüň berilýär. Galada howpsyz araçäk we agyz-burun örtüklerini ​​dakmak düzgüni ýatdan çykarylmady. Aktýorlardyr aktrissalaryň her biri agyz-burun örtükleri bilen gyzyl halyda surata düşdiler. Ine, “Bulutlar” filminiň gala görkezilişinden şöhlelenen örtükli meşhur şahsyýetlerden pursatlar:

  1. Fin Argus
  2. Madison Iseman
  3. Neve Campbell
  4. Tom Everett Skott
  5. Jason Derulo
  6. AndyGrammer
  7. Katrin Mcnamara

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle