TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Bulary bilýärsiňizmi?

Ilkinji gezek resmi taýdan moda hepdeligini geçirmek 1943-nji ýylda Nýu Ýorkda amala aşyrylýar. Esasy maksady II jahan urşy ýyllarynda  fransuz modasynyň ünsüni sowmak we amerikaly dizaýnerleriň ýoluny açmakdyr.

Dünýäniň iň möhüm moda hepdeligi dünýäde moda merkezlerinde geçirilýär: Milano, Nýu Ýork, Berlin, Londan, Pariž.  Nýu Ýork, Mersedes benz moda hepdeligi bilen halkara gatnaşyklara ýol açdy.

Täsin görünse hem, modany dolandyryjylar zenanlardan köp erkeklerdir.  Uly moda öýleriň ýolbaşçylarynyň köpüsi erkek adamlardyr.

Pagtadan öndürilýan matalar 7000 ýyldan köpräk wagt bäri egin-eşik öndürmekde  ulanylýar.

Ilkinji sport aýakgaplar 1917-nji ýylda  bu aýkgaby öndürýän “Keds” kompaniýasy tarapyndan bize gelip ýetdi.

Gelin-gyzlar ýaşaýşynyň dowamynda ortaça 145 ýantorba alýar diýip hasap edilýär

Azerbaýjan bilen Kataryň arasynda wiza ýatyryldy

 

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle