TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Buffon bilen Kýellini “Ýuwentusda” galar

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ady rowaýata öwrülen futbolçysy Jorjio Kýellini bilen derwezeban Gianluigi Buffon we goragçy bilen şertnamalaryň uzaldylýandygyny habar berdi.

42 ýaşly Buffon we 35 ýaşly Kýellini bilen şertnamalar 2021-nji ýylyň tomsuna çenli uzaldyldy.

Kýellini 2005-nji ýyldan bäri “Ýuwentusyň” düzüminde oýnap gelýär. Buffon bolsa 2001-2018-nji ýyllar aralygynda bu toparyň derwezesini gorady. Soňra Fransiýanyň PSŽ toparyna gitdi. Ol ýerdenem bir möwsümden soňra “Ýuwentus” toparyna gaýdyp geldi.

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle