TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bu tortuň uzynlygy 6,5 kilometr

Hindistanda dünýä rekordyny täzelemek maksady bilen, uzynlygy 6,5 kilometre ýetýän wanil tort bişirildi. Ini bary-ýogy 10 santimetr bolan tort müňlerçe stoluň üstünde ýerleşdirildi.

Hindi metbugatynda aýdylyşy ýaly, bu ägirt uly süýjüligi taýýarlamak üçin 4 sagadyň dowamynda 1500 aşpez işledi. Torty taýýarlamaga 12 tonna un bilen şonça şeker gerek boldy.

Indi Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekillerine garaşylýar. Eger olar toruň uzynlygyny ykrar etseler, onda hytaýly aşpezlere degişli bolan ozalky rekord täzelener. Hytaýlylar 2018-nji ýylda 3,2 kilometrlik tort bilen dünýä rekordyny goýupdylar.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle