TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 22-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda

22-nji maýda «Nirede sen, başky söýgim?», 19:00-da.

23-nji maýda «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», 19:00-da.

24-nji maýda «Hindi rowaýaty», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda

23-nji maýda «Ynam! Umyt! Söýgi!», 19:00-da.

24-nji maýda «Toýumyza gel, toýumyza!», 19:00-da

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

22-nji maýda «Seň yşkyňda perwana», 19:00-da.

23-nji maýda «Müneçjim», 19:00-da.

24-nji maýda «Aşyk peýker», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

22-nji maýda «Ugurtapyjy magşuk», 19:00-da.

23-nji maýda «Maşa we aýy», 12:00-da, «Dogruçyl bolmaly», 19:00-da.

24-nji maýda «Bremenli sazandalar», 12:00-da, «Çarlak», 19:00-da.

Türk­me­nis­ta­nyň Mol­la­ne­pes adyndaky talyplar teatrynda

23-nji maýda «Leýli-Mejnun», 19:00-da.

24-nji maýda «Ýediň enesi», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

23-nji maýda «Sakarja geçi», 12:00-da, «Aşyklar», 19:00-da.

24-nji maýda «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde

23-nji maýda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

24-nji maýda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 16:00-da.

Ýene-de okaň

Uzynlygy 70 metre barabar bolan tako tagamynyň rekordy

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Ginnesiň rekordlar kitabyna giren dünýäniň iň uly pizzasy

Teswirle