TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri görkezilen 20 filmiň tomaşaçylaryň sany bary-ýogy 35 müň adamdy. Şu hepde bolsa, kinoteatrlarda 6 film görkeziler.

Ine, 9-njy oktýabr ýagny anna güni çykjak filmler

  1. “BARBARLARA garaşyp ýörkäň”

Nobel baýragynyň eýesi Jon Makswell Koetziniň romany esasynda filmde Oskar baýragynyň eýesi Mark Rylans, Jonni Depp we Kristofer Nolanyň “Tenet” filminde baş keşbi janlandyran Robert Pattinson çykyş edýär.

  1. “WAGŞY DOSTUM”

Germaniýa, Fransiýa we Günorta Afrika tarapyndan bilelikde surata düşürilen filmde Daniah De Wilýer, Melani Laurent, Langli Kirkwood, Raýan Mak Lennan we Lionel Nýuton çykyş edýär.

  1. “ÖLÜM NOBATÇYLYGY”

Re Thomasissýor Kit Tomas; Deýw Deýwis, Menashe Lustig we Malky Goldmanyň baş keşbi janlandyran “Ölülere nobatçylyk” filmi gorkunç film söýüjileri üçin.

  1. “MAŞGALA HÖKÜMETI”

Mehmet Yıldyldyrym, Aslyhan Malbora, Alper Saldıran, Nail Gyrmyzygül we Gülhan Tekiniň baş keşbi janlandyran we Burak Demirdelen režissýorlyk eden komediýa filmi, obanyň mugallymy wezipesine bellenen terbiýeçiniň garyndaşlaryň nikalaşmagynyň öňüni almak üçin çözgüt tapandan soň, tutuş oba jemgyýetiniň başyna düşen pajygaly ýagdaýlar baradadyr.

  1. “DÄLINIŇ GÜNDELIGI”

Hepdäniň ikinji türk filmi “Däliniň gündeligi”; Onda ar almak isleýän adamyň wakasy aýdylýar. Samet Başormançiniň režissýorlygyndaky filmde baş rollarda Burak Ergün, Elif Çiçek, Ysmaýyl Erzurum we Kerem Kurt çykyş edýär.

  1. “BOBOİBOY”

“BoBoiBoy” hepdäniň ýeke-täk animasiýasy  bolup, onda hazyna awçylary tarapyndan alnyp gaçylan dosty Oçoboty halas etmek üçin söweşýän wakalary hakda gidýär.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle