TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Bu gün Žurnalistler bäsleşer

Şu gün, ýagny sagat 14:00-da Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Žurnalistleriň arasynda sport bäsleşigi geçiriler. “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnallarynyň hem-de “Türkmen sporty” gazetiniň bilelikde geçirýän bu bäsleşigi ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň işgärleriniň arasynda iki gün, ýagny 4-nji we 6-njy aprel aralygynda dowam eder. Bu bäsleşikde Žurnalistler, esasan, sportuň şaşka, düzzüm, 5 daş, darts we futzal görnüşleri boýunça ýaryşarlar.

 Sport bäsleşiginiň ýeňijilerine we baýrakly orunlaryň eýelerine “Makul hyzmat” terjime merkeziniň wekilleri tarapyndan sowgatlar gowşurylar. 

          

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle