SPORT

Bu duşuşyk türk çempionatynyň taryhyna girdi

Türkiýäniň futbol çempionatynyň iň ýokary ligasy bolan Superliganyň 6-njy tapgyrynyň çägindäki «Gaziantep» ― «Başakşehir» duşuşygy çempionatyň taryhyna girdi.

Duşuşykda «Gaziantep» myhman topary 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýeňiş pökgüsini duşuşygyň heniz 10-njy sekundynda Muhammet Demir geçirdi. Şeýlelikde, bu gol Supeliganyň taryhynda iň ir geçirilen gol hökmünde taryha girdi.

Bu duşuşykdan soňra ýer eýeleri utugyny 8-e çykardy. Bu utuk topary ýaryş tertibiniň 10-njy basgançagynda ýerleşdirdi. Geçen tapgyrda «Fenerbahçeni» ýeňen «Başakşehir» bolsa şol duşuşykda alan 3 utugy bilen ýaryşyň 18-nji basgançagynda galdy.

 

Aýdyň gijelerde ösüşler güýç alýar

 

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar