BSGG-dan Hindistanyň “Covid-19” sanjymyna tassyknama

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) Hindistanyň “Bharat Biotech” kompaniýasy tarapyndan öndürilen “Covaxin” sanjymynyň “Covid-19” ýokanjynyň alamatlaryna garşy 77,8 göterim täsir edýändigi yglan edildi. Şeýlelikde, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Hindistanyň ýerli “Covid-19” sanjymyny tassyklandygyny habar berdi. Mundan başga-da, golaýda geçirilen kliniki synaglaryň üçünji tapgyrda sanjymyň agyr “Covid-19” alamatlaryna garşy 93,4% täsir … Continue reading BSGG-dan Hindistanyň “Covid-19” sanjymyna tassyknama