BRIKS-iň çägi giňeldiler

Häzirki wagtda Braziliýa, Russiýa, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrikany öz içine alýan BRIKS toparyny giňeltmek işine seredilýär. Degişli teklip, häzirki wagtda Hytaýyň ýolbaşçylygyndaky BRIKS toparynyň daşary işler ministrleriniň onlaýn ýygnagyndan soň Hytaý häkimiýetleriniň beren beýanatynda mälim edilýär. Maglumatlara görä, Pekiniň bu teklibi guramanyň beýleki agza ýurtlary tarapyndan makullandy. BRIKS topary … Continue reading BRIKS-iň çägi giňeldiler