TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Boris Jonson işini tabşyrdy

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson wezipesini meýletin tabşyrdy. Premýer-ministr Boris Jonsonyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň düzümindäki käbir ministrleriň we ýolbaşçylaryň wezipelerini meýletin tabşyrmagyndan soňra ol hem wezipesini tabşyrdy.

Boris Jonson Beýik Britaniýanyň hökümet baştutany we Konserwatiw partiýanyň ýolbaşçysy wezipelerinden meýleitn gitdi.

Jonsonyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň düzüminde 54 hünärmen wezipesini tabşyrdy, olaryň arasynda 4 sany ministr hem bar.

Boris Jonson täze hökümet baştutany saýlanýança wezipesini dowam etdirer.

 

Hytaý we Merkezi Aziýa ýurtlary IX hyzmatdaşlyk forumyny geçirer

Ýene-de okaň

Epos gürrüň berip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Merkezi Aziýa – Russiýa sammiti Astanada geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Teswirle