TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Boksçy Maýweýzer “Nýukasl” futbol topary bilen gyzyklanýar

8-nji martda dünýä belli boksçy Floýd Maýweýzer “Nýukasl” futbol toparynyñ janköýerleri bilen duşuşdy. Floýd: “Biz Amerikada futbola sokker diýip ýüzlenýäris” diýdi. “Eger-de adamlar meniñ “Nýukasl” futbol toparyny satyn almagymy isleseler, onda maña habar beriñ” diýip, amerikaly boksçy Floýd Maýweýzer belläp geçýär we bu topar bilen içgin gyzyklanýandygyny aýtdy.

Golaýda “Nýukasl” topary satlyga çykaryljaklygy we onuñ bahasy 340 million funta barabar boljakdygyny bellediler. Bular ýaly nyrhy Saud Arabystanynyň maýadarlarynyň harçlajakdyklaryny aýtdylar. Häzirki günlerde topara britaniýaly magnat Maýk Eşli ýolbaşçylyk edýär, iki ýyl mundan ozal, Eşli bu topary satlyga çykarypdy. Soñky günlerde toparyň satylmagy has-da uly gyzyklanma eýe boldy.

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle