TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

BMG-niň ilat gaznasyndan web-dizaýn bäsleşigi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynyň täze keşbini dizaýn etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň soňky möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji maýy.

Bu bäsleşige gatnaşmak üçin goşmaça maglumatlary annamuradov@unfpa.org elektron salgysyndan sorap bilersiňiz.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynda ýaşlar we olaryň ene-atalary üçin gyzykly maglumatlar ýerleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle