JEMGYÝET

BMG-niň ilat gaznasyndan web-dizaýn bäsleşigi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynyň täze keşbini dizaýn etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň soňky möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji maýy.

Bu bäsleşige gatnaşmak üçin goşmaça maglumatlary annamuradov@unfpa.org elektron salgysyndan sorap bilersiňiz.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynda ýaşlar we olaryň ene-atalary üçin gyzykly maglumatlar ýerleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri