TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

BMG-niň ilat gaznasyndan web-dizaýn bäsleşigi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynyň täze keşbini dizaýn etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmagyň soňky möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji maýy.

Bu bäsleşige gatnaşmak üçin goşmaça maglumatlary annamuradov@unfpa.org elektron salgysyndan sorap bilersiňiz.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (UNFPA) “Yashlyk.info” saýtynda ýaşlar we olaryň ene-atalary üçin gyzykly maglumatlar ýerleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle