DÜNÝÄ

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Gyrgyzystanda saparda boldy

Merkezi Aziýa döwletlerinde resmi saparda bolýan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş Gyrgyzystan Respublikasynda saparda boldy. Ol saparynyň çäklerinde Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow hem-de daşary işler ministri Žeenbek Kulubaýew bilen duşuşdy. Duşuşyklar Ggyrgyzystanyň syýahatçylyk mekany bolan Çolpon-Ata şäherinde geçirildi.

Taraplar duşuşygyň dowamynda BMG-niň çäklerindeki hyzmatdaşlyk ugurlary barada pikir alyşdylar, şeýle hem halkara gün tertibininň meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Prezident Sadyr Žaparow öz ýurdunyň çägindäki dag gerişleriniň biriniň iň beýik depesini, ýagny 5576 metrlik depä “BMG-niň depesi” diýip at berdi.

Şeýle hem Prezident Sadyr Žaparow hem-de BMG-niň Baş sekretary Çolpon-Ata şäherindäki “Ruh-Ordo” medeni merkezine baryp gördi.

Prezident Sadyr Žaparow hormatyň nyşany hökmünde BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişe gyrgyz halkynyň milli saz guraly bolan komuz sowgat berdi.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis