TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri:suwuklandyrylan gaza uly gyzyklanma

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gaz Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileriniň söwdalarynyň esasyny düzdi. Mundan başga-da, Owganystanyň işewürleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

Daşary ýurt puluna Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümler ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 535 müň 500 dollaryna barabar boldy.

Manat serişdelerine Türkiýäniň işewürler toparlarynyň wekilleri bahasy 390 müň manada deň bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň işewürleri “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen, jemi bahasy 80 million manada golaý bolan owradylan tehniki kükürdi, el halylaryny satyn aldylar.

 

Türkmenistanyň wekiliýeti Özbegistanda iş saparynda bolar

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle