TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri

Geçen hepdede TürkmenistanyňDöwlet haryt-çig mal biržasynyňsöwdalarynda geleşikleriň24-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Pakistanyň, Owganystanyňwe Özbegistanyňişewür toparlarynyňwekilleri “Türkmengaz” döwlet konserniniňkärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy hem-de “Türkmennebit” döwlet konserniniňkärhanasynda öndürilen nebit ýol bitumyny satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Hytaýyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Irlandiýanyň, Özbegistanyňişewür toparlarynyňwekilleri buýan köküni, nah ýüplügi, float aýnasyny satyn aldylar. Geleşikleriňjemi bahasy ABŞ-nyň4 million 76 müňdollaryndan gowrak boldy.Manat serişdelerine türkiýeli işewürler bahasy 252 müňmanada deňbolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle