TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri: türk işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Singapuryň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Pakistanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, tehniki kükürdi we uçar kerosinini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 20 million 86 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle