TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Gonkongyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň tehnologik enjamlarynda öndürilen dizel ýangyjyny, awtobenzini, uçar kerosinini, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ECO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar.Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 78 million 89 müň dollaryndan gowrak boldy.Şeýle hem Hindistanyň, BAE-niň telekeçilerine manat serişdelerine nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy 2 million 223 müň manada deň boldy.Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 50 million 589 müň manatdan gowrak bolan “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýol bitumyny, el halylaryny satyn aldylar.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle