JEMGYÝET

Birleşen Milletleriň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky guramasy işgär gözleýär.

BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy işgär gözleýär. Wekilhana bu iş ornuna bakalawr derejeli, 4 ýyl iş tejribeli, Türkmenistanyň raýaty bolan hünärmeni soňra uzaldyp bilmek mümkinçiligi bilen bir ýyllyk şertnama arkaly Taslama Hünärmeni wezipesine işe almak isleýär. Bulardan başgada dalaşgärden iňlis, rus, türkmen dillerini bilmegi talap edilýär. Resminamalar 20.09.2019 senesine çenli kabul edilýär. Doly maglumat üçin: https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=25901&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri