TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Bir ýylda 230 million «iPhone» öndüriler

ABŞ-nyň «Apple» kompaniýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 96 million sany «iPhone» smartfonlaryny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa şu ýyldakydan 30 göterim köpdür.

Metbugat habarlarynda ýazylyşy ýaly, kompaniýa eýýäm müşderilerinden 96 milliona ýakyn sargyt aldy. Sargytçylaryň arasynda «iPhone 12»-ä we ondan ozalky modellere islegler örän kän.

Häzir kompaniýa ähli ünsüni bu sargytlara gönükdirdi. 2020-nji ýyldaky ykdysady kynçylyklar zerarly olary doly amal etmek kompaniýa üçin heniz-ä kyn görünýär.

Umuman, «Apple» indiki ýylda 230 million smartfon öndürer. Bu şu ýyldakydan 20 göterim kändir.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle