TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Bir üsgülewigiň bahasy 35 müň dollar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gannower şäherindäki bazar zynjyrynyň hyzmatdaşy Jo Fasula tarapyndan paýlaşylan wideosynda zenan müşderileriniň biriniň azyk önümleriniň satylýan bölüminde üsgüren suratlary bar. Bu aýal soňra polisiýa işgärleri tarapyndan saklanylandygy mälim edildi.

Bu wakadan soňra bazaryň eýesi ýokanç keselden gorkup, bazaryndaky 35000 dollarlyk önümi zibile taşlamaly boldy.

Bazaryň eýesi Fasula aýalyň ýokanç kesel üçin barlagdan geçirilmelidigini aýtdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle