JEMGYÝET

Bir üsgülewigiň bahasy 35 müň dollar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gannower şäherindäki bazar zynjyrynyň hyzmatdaşy Jo Fasula tarapyndan paýlaşylan wideosynda zenan müşderileriniň biriniň azyk önümleriniň satylýan bölüminde üsgüren suratlary bar. Bu aýal soňra polisiýa işgärleri tarapyndan saklanylandygy mälim edildi.

Bu wakadan soňra bazaryň eýesi ýokanç keselden gorkup, bazaryndaky 35000 dollarlyk önümi zibile taşlamaly boldy.

Bazaryň eýesi Fasula aýalyň ýokanç kesel üçin barlagdan geçirilmelidigini aýtdy.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi