JEMGYÝET

Bir topar bilen 20 kubok

Türkiýäniň Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşykda «Galatasaraýyň» başynda «Akhisarspory» 1:0 hasabynda ýeňen tejribeli tälimçi Fatih Terim Stambulyň toparynda 20-nji kubogyny gazandy. Şeýlelikde, ol Türkiýede bir toparyň başynda iň köp kubok gazanan tälimçidir.

Duşuşygyň ykbaly Ýunnes Belhandanyň geçiren ýeke-täk pökgüsi bilen çözüldi. Tejribeli tälimçi bolsa bu ýeňiş bilen «Galatarasaýyň» başynda 3-nji Naýbaşy kubogyny gazandy.

Fatih Terimiň sary-gyzyllar bilen gazanan kuboklarynyň 8-si ýurduň çempionlygy, 3-si Türkiýäniň kubogy, biri UEFA-nyň kubogy, 3-si Naýbaşy kubok, 2-si Prezident kubogy, galan 3-si bolsa Türkiýäniň sport Žurnalistrleri federasiýasynyň kubogydyr.  Häzirki wagtda ol bütin dünýädede bir toparyň başynda iň köp kubok gazanan tälimçileriň hatarynda. Tejribeli tälimçi «Galatasaraýda» işlemegini dowam eder. Topar bu möwsümde içki ýaryşlardan başga-da, UEFA-nyň Çempionlar ligasynda hem göreş alyp barar.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri