Bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

Täze Zelandiýa 2025-nji ýyla çenli bir gezeklik ulanylýan plastik gaplary ulanmagy bes etmegi meýilleşdirýär. Bir gezeklik gap-gaçlara gadaganlyk 2022-2025-nji ýyllarda tapgyrlaýyn esasda giriziler. Täze Zelandiýanyň daşky gurşawy goramak boýunça ministri Deýwid Parkeriň bellemegine görä, ýurduň raýatlary her gün adam başyna takmynan 159 gram plastik galyndy zyňylýar. Bu dünýäde iň ýokary … Continue reading Bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer