SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Biontech”: 1 trillion sanjym öndürmekçi

Germaniýanyň “Biontech” kompaniýasynyň baş direktory we esaslandyryjy Prof. Dr. Ugur Şahin: “Waksina önümçiligimiz 2019-njy ýylda 10 müň boldy. Hyzmatdaşymyz “Pfizer” bilen ýylyň ahyryna çenli 1 trilliondan gowrak sanjym öndüreris. Bu ägirt uly ösüş.” – diýip belledi.

“Biontech” -iň baş ýerine ýetiriji direktory we esaslandyryjy Prof. Dr. Ugur Şahin onlaýn ýagdaýda geçirilen 6-njy Ýewropa immunologiýa kongresine gatnaşdy.

Laboratoriýa amallary we koronawirusa (Kowid-19) garşy döreden sanjymynyň barlaglary barada maglumat paýlaşan Şahin bu prosesiň dowamynda dürli çemeleşmeleri synap görendiklerini we ilkinji kliniki gözlegleri geçirmek arkaly sanjymyň peýdaly bolup biljekdigini ýüze çykarandyklaryny aýtdy.

 

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi