TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Biontech”: 1 trillion sanjym öndürmekçi

Germaniýanyň “Biontech” kompaniýasynyň baş direktory we esaslandyryjy Prof. Dr. Ugur Şahin: “Waksina önümçiligimiz 2019-njy ýylda 10 müň boldy. Hyzmatdaşymyz “Pfizer” bilen ýylyň ahyryna çenli 1 trilliondan gowrak sanjym öndüreris. Bu ägirt uly ösüş.” – diýip belledi.

“Biontech” -iň baş ýerine ýetiriji direktory we esaslandyryjy Prof. Dr. Ugur Şahin onlaýn ýagdaýda geçirilen 6-njy Ýewropa immunologiýa kongresine gatnaşdy.

Laboratoriýa amallary we koronawirusa (Kowid-19) garşy döreden sanjymynyň barlaglary barada maglumat paýlaşan Şahin bu prosesiň dowamynda dürli çemeleşmeleri synap görendiklerini we ilkinji kliniki gözlegleri geçirmek arkaly sanjymyň peýdaly bolup biljekdigini ýüze çykarandyklaryny aýtdy.

 

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýene-de okaň

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Teswirle