JEMGYÝET

BIMO bilen BIPO-nyň konserti onlaýn görkezildi

Türkiýäniň BIPO-nyň “Parahatçylyk üçin saz” orkestri (BIMO) bilen ýerine ýetiren konserti internetde görkeziler. Borusan Stambul filarmoniýa orkestri (BIPO), koronawirus sebäpli öýde galýanlar adamlar üçinn “Parahatçylyk üçin saz” orkestri (BIMO) bilen internetde konsertini görkezer. Orkestriň köp sanly ýaş sazandalar bilen taýýarlan konserti görkezildi.

Konsertde Glinkanyň “Ruslan & Ludmila”, Raveliň “Ma Mere l’Oye”, Mosartyň “La Major” fortepiýano sazlary, Bizetiň “Karmen Suite”, Rossininiň “William Tell Overture”, Bernşteýniň Günbatar tarapy hekaýasynyň simfoniki sazlary hem-de beýleki eserler ýaňlandy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy