No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:01
No menu items!
Home BILIM Onlaýn okamaga isleg artýar

Onlaýn okamaga isleg artýar

Koronowirus sebäpli käbir çäklendirmeler Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary onlaýn görnüşde okaýanlaryň sanyny görnetin artdyrdy ― diýip, «KirTAG» habar berýär.

Bu kitaphana tarapyndan guralan «Açyk elektron kitaphana» hyzmaty dünýäniň ähli okyjylary üçin elýeterlidir. Şeýlelikde, soňky bir aýyň içinde kitaphananyň resmi saýtynyň agzalary 12210 adam artdy. Bu bolsa kitaphananyň şonça okyjysynyň köpelendigini görkezýär. Saýtdaky kitaplar her gün, ortaça, 1500 gerek görülýär.

Onlaýn kitaphanadan peýdalanyjylaryň 86,9 göterimi Gyrgyzystanyň öz raýatlarydyr. Şeýle hem Özbegistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň raýatlary onlaýn kitaphana has köp isleg bildirýärler. Täze agzalaryň agramly bölegi 11 ýaşdan uly adamlardyr.

Esasan, rus, gyrgyz we iňlis dillerindäki çeper eserlere hem-de matematika boýunça gollanmalara has köp isleg bildirilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Belgiýanyň şa gyzy harby talyp boldy  

Belgiýanyň Karoly Filippiň mirasdüşer gyzy Ýelizaweta ýurduň iň gowy ýokary okuw mekdebi hökmünde Karollyk Harby akademiýasynda okap başlady. «People» neşiriniň ýazmagyna görä, girmesi hem-de okamasy...

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Sanawda bolmaýan, emma ykrar edilýän daşary ýurt okuw jaýlaryn baradaky habary öň saýtymyza ýerleşdiripdik. Mälim bolşy ýaly, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

İstanbul’da Tıp Fakültesi ve Dış hekimliği fakültesinde eğitim almak isteyen Türkmenistanlı öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine başvurabilirler. Türkmenistan’dan gelerek Türkiye’de eğitim almak isteyen öğrencilere...

Türkmenistan :Wizalary almak üçin çakylyk resmileşdirmek

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup...