27/11/2020 22:20
Home BILIM Okuw töleginde puluň ornuny tutan önüm

Okuw töleginde puluň ornuny tutan önüm

Indoneziýanyň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi pandemiýa döwründe maliýe taýdan kynçylyk çekýän talyplara, özleriniň okuw töleglerini kokos hozy we beýleki iýmitler bilen tölemäge teklip etdi. Indoneziýanyň Bali welaýatynyň Gianýar şäherinde ýerleşýän bilim edarasy, kokosy ondan ýag öndürmek üçin ulanýar diýip, “UPI” habar gullugy habar berýär.

Şeýle hem talyplar özleriniň okuw tölegini kosmetika we iýmit goşundylaryny öndürmek üçin ulanylýan moringa ýapragy we gotu kola oty bilen töläp bilerler. Kokos hozundan we beýleki materiallardan taýýarlanan önümler okuw meýdançasynyň içinde satylar, gazanylan girdeji bolsa okuwyň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak üçin peýdalanylar, diýip bilim ojagynyň resmi adamlary bellediler. Indoneziýanyň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi we beýleki bilim edaralary uzagara okuw görnüşine geçmekden ýüz öwürdiler. Talyplaryň temperaturasy yzygiderli ölçelýär, toparlardaky talyp sany azaldyldy. Bilim alýan talyplaryň ählisiniň agyz burun-örtüklerini dakynmagy hökmany ýagdaýa getirildi.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

IŇ TÄZE HABARLAR

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Türkmen ýaşlary Astrahandaky foruma gatnaşýar
Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...

Tarafsızlık sayfamız faaliyete başlıyor

Türkmenistan Birlemiş Milletler özel kararıyla kazanılan Daimi Tarafsızlık statüsünün 25.yıldönümünü kutlamaktadır. "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" yılında Türkmenistan’da bu önemli bayram dolayısıyla ülke ve dünya çapında birçok...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistan “Oskara” dalaş edýär

Özbegistanyň Oskar komiteti tarapyndan Ýolkin Tuýçiýewiň “Faridanyň 2 müň aýdymy” atly filmi “Iň gowy halkara çeper film” ugry boýunça “Oskar” baýragyna dalaşgär görkezildi. Bu...

Bütindünýä çagalar gününe bagyşlanan sanly maslahat

Bütindünýä çagalar gününde we Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň kabul edilmeginiň gününde, Durnukly ösüş maksatlarynyň Türkmenistandaky ýaş ilçisi, Nartäç Garaýewa we ÝUNISEF-iň wekili Kristin Weýgand...

Çempionlar ligasy: “Atalanta”, “Real” ýeňiş gazandy

Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyr oýunlarynyň netijeleri bilen tanyşdyrýarys.
Okap bilersiňiz  “Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda” Permana gol çekildi
“Borussiýa Mýunhengladbah 4:0 Şahtýor” Lars Ştindl 17’ (P) Niko Elwedi 34’ Embolo 45+1’ Oskar Wendt 77’ “Borussiýa Mýunhengladbah” futbol topary, çempionlar ligasynyň...

Puşkaş baýragyna kim mynasyp bolar?

“FIFA” guramasynyň resmi web saýty Ferens Puşkaşyň baýragyna dalaşgärlik etjek we 2020-nji ýylyň iň gowy goly hasaplanyljak 11 sany dalaşgäriň sanawyny hödürledi. Ýeňiji ses...