TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bezos ýokary girdeji bilen tamamlady

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy  we baş direktory Jeff Bezos sişenbe gününi rekord girdeji bilen tamamlady. “Forbes” žurnalynyň maglumatyna görä, girdejisi 197,8 milliard dollara deň boldy. bu görkeziji “Forbes” tarapyndan soňky 4 onýyllykda milliarderleriň emlägini yzarlamak babatda hasaba alnan iň uly emläk boldy.

“Amazon” kompaniýasynyň paýanamalary “S&P 500” sanawynda iň ýokary bolup, 4,1 göterim ösüş gazandy. Günüň dowamynda 1,66 trillion dollarlyk kapitallaşmak bilen tamamlandy. Netijede, kompaniýanyň 11,1 göterimlik paýnamasyna eýe bolan Bezos 7,2 milliard dollar baýady.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle