Bezeg işleri boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek zalynyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 17-nji maýyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 54-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-98-15, 39-98-14, 39-98-51.

 

Täze dörediljek seriýal taryhda iň gymmat bolar