TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Beýik Britaniýada täze hökümet düzüldi

Mälim bolşy ýaly, düýn Beýik Britaniýada täze Premýer-ministr saýlandy. Premýer-ministr wezipesine saýlanan Liz Trass täze hökümeti düzdi.

TÄZE HÖKÜMETIŇ DÜZÜMI:

 • Teriz Koffi – saglygy goraýyş we durmuş işleri boýunça ministr, Premýer-ministriň orunbasary.
 • Jeýms Klewerli – daşary işler ministri.
 • Kwazi Kwarteng – maliýe ministri.
 • Suella Brawerman – içeri işler ministri.
 • Ben Uolles – goranmak ministri.
 • Maýl Ellsi – Angliýanyň we Uelsiň baş prokurory.
 • Jeýkob Ris-Mogg – işewürlik, energetika we senagat strategiýasy boýunça ministr.
 • Saýmon Klark – ýaşaýyş jaý gurluşygy, sebitleýin ösüş we ýerli dolandyryş ministri.
 • Kit Molthaus – bilim ministri.
 • Nadim Zahawi – ýörite tabşyryklar boýunça ministr.
 • Ranil Jaýawarden – daşky gurşawy goramak, azyk we oba hojalygyny ösdürmek ministri.
 • Enn-Mari Trewelýan – ulag ministri.
 • Mişel Donelan – sanly tehnologiýalar, medeniýet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we sport ministri.
 • Kris-Hiton-Harris – Demirgazyk Iralandiýa boýunça ministr.
 • Alister Jek – Şotlandiýa boýunça ministr.
 • Robert Baklend – Uels boýunça ministr.

 

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle