JEMGYÝET

Berlin’de Türkmen-Alman İş Forumu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkmenistan-Almanya İş Forumu düzenlendi. Deutsche Bank AG bankasının binasında yapılan foruma, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Federal Ekonomi, Enerji, Tarım Bakanlıkları temsilcileri, Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti, Doğu Avrupa Girişimciliği Teşvik Derneği, Orta Asya’da Alman Ekonomisi Temsilciliği, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya’nın akademik çevreleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket katıldı.

Uzmanlık alanları arasında bankacılık, baskı, biyoteknoloji, elektronik ekipman üretimi, yol yapımı ve tarımsal ekipman, petrol ve gaz endüstrisi, makine mühendisliği ve uçak yapımı, lojistik olan yaklaşık 70 büyük şirket forumda yer aldı.

Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Tekstil Bakanlığı, Sağlık ve İlça Sanayi Bakanlığı, Türkmengaz ve Türkmenkimya Kurumları, Devlet Dış Ekonomik İşler Bankası, Ahal vilayet valiliği, Türkmen Ziraat Üniversitesi, Uluslararası Petrol ve Gaz Üniversitesi, Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği tarafından temsil edildi.

Forumun gündeminde, ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik yeni öneriler yer aldı. Taraflar karşılıklı potansiyelin daha verimli kullanılmasının olanaklarını değerlendirdi. Öncelikle, Türkmenistan ekonomisinin çeşitlendirilmesi, yüksek teknolojilerin üretime yaygın bir şekilde dahil edilmesi, endüstriyel altyapı ve ülkede ortaya çıkan dijitalleşme süreçleri göz önünde bulunduruldu.

Forum, Türkmenistan’ın ekonomik potansiyelinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağladı, çeşitli sektörlerde gerçekleşen yapısal reformları nitelendirdi, gelişmeleri için en önemli göstergelerin sunulmasını sağladı. Türkmenistan ve Almanya arasındaki mevcut ticaret durumu analiz edilerek, iki ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, dış ticaret hacmini daha da artıracak önlemler konusunda anlaştılar.

Siemens AG, Claas Global Sales GmbH, John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Umax Trade GmbH gibi Alman şirketlerinin uzun yıllardır Türkmenistan’da başarılı faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Forumun ilk oturumunda Türkmenistan’ın petrolgaz ve kimya sanayi sektöründeki yatırım olanakları değerlendirildi. Bu alanda Türkmenistan’ın enerji kaynaklarını çeşitli yollarla dünya ve özellikle Avrupa pazarına ulaştırılması yönündeki stratejisi ön plana çıktı. Alman şirketlerine petrolgaz sektörü için donanım ve ekipman temini için olanaklar bulunmaktadır.

Ulaştırma ve tarım sektöründeki işbirliği, Türkmenistan’a tarım makinelerinin tedariki gibi konularda görüşüldü.

Bankacılık sektöründeki işbirliği de masaya yatırıldı. Bu alanda Türkmenistan’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve güvenilir ortak olarak görülen Deutsche Bank ve Commerz Bank gibi diğer Alman finans kuruluşları ile işbirliği olanakları ele alındı.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği üyeleri ile Alman şirketleri arasında bir dizi anlaşmalar sağlandı. İş Forumu kapsamında Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı ile Umax Trade GmbH şirketi arasında mutabakat muhtırası, Türkmenistan Ziraat Üniversitesi ile Umax Trade GmbH şirketi arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär