TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Belarus “COVID-19”-a garşy öz waksinasyny döretdi

Belarus “COVID-19”-yň öňüni almak üçin öz waksinasyny döretdi diýip, Respublikanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko habar berdi.

Waksinany döretmek baradaky karara Prezident Lukaşenko aprel aýynyň 1-ne gol çekdi. Karara görä, bu serişde 2023-nji ýylda taýýar bolmaly. Saglygy goraýyş ministri Dmitriý Pinewiçiň aýtmagyna görä, tejribe tapgyryny ýylyň soňunda, senagat tapgyryny bolsa 2022-nji ýylda ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär. Öndüriji, Respublikanyň epidemiýalogiýa we mikrobiologiýa ylmy-barlag merkezi, öz serişdesiniň häzirki ştamlara garamazdan netijeli boljakdygyny ynandyrýar.

Ýurtda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym işleri alnyp barylýar. Sanjym işlerinde Russiýanyň hem-de Hytaýyň waksinalary ulanylýar. Belarus hem Russiýanyň waksinalaryny ilkinji bolup bellige alan ýurtlaryň biridir.

 

Dünýäniň iň gymmat sport klublary

Ýene-de okaň

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Teswirle