TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Beýik Britaniýada okamak üçin talyp haky

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy şol ýurtda magistrlik okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryna talyp haky hödürleýär. Meşhur Chevening maksatnamasy çäklerinde magistrlik okamak üçin resminama kabul edişlik 5 Noýabr 2019 senesine çenli internet üsti bilen kabul edilýär.  Maksatnama 2020-2021-nji okuw döwri üçin ýerine ýetirilýär. Resminamalar www.chevening.org/apply sahypasyndan kabul edilýär. Doly maglumat almak üçin www.gov.uk/goverment/ukinturkmenistan sahypasyna ýüz tutup bilersiňiz.  Habarlaşmak üçin  Aşgabat şäheri. Ak Altyn myhmanhanasy, ofis edarasy, 3-nji gat. Telefon 993 12 36 34 62/ 63 / 64/65

Terjime hyzmatlary üçin

 

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Türkmenistanly lukmanlar Türkiýede ejir çekenlere kömek berýär

Teswirle