Bazar bäsleşigini ýokarlandyrmagyň ýollary

Bazar bäsleşiginiň wezipeleri: Kadalaşdyryjy funksiýa. Bu funksiýanyň düýp manysy, bäsdeşlik islegiň iň amatly bahasyny kesgitlemek üçin harytlary we hyzmatlary üpjün etmek we öndürmek ýaly kategoriýalara täsir edýär; Ýerleşdirmegiň wezipesi önümçiligiň faktorlaryny (ýer, zähmet, maýa serişdeleri) iň uly netije berjek ýerlere ýerleşdirmekdir; Innowasiýa funksiýasy dürli täzelikleri, ylmy we tehnologiki ösüşiň gazananlaryny … Continue reading Bazar bäsleşigini ýokarlandyrmagyň ýollary