JEMGYÝET

Baýramgül Orazdurdyýewa bilim ministri wezipesine bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Gurbangül Ataýewany bilim ministri wezipesinden boşatdy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellendi. Ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadyldy.

Ýene-de okaň

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler